50e aniversari
50e aniversari
Federació catalana de l'esplai