#Aquiproubullying

Vine a veure’ns a la Mostra!
17 de gener de 2024
10è aniversari de la Fundació Educativa Esteve Casals
1 de febrer de 2024
Vine a veure’ns a la Mostra!
17 de gener de 2024
10è aniversari de la Fundació Educativa Esteve Casals
1 de febrer de 2024

#Aquiproubullying

Enguany un dels objectius generals que destaquem en la nostra Programació general anual és la millora de la convivència participant en el programa d’innovació #Aquiproubullying.

Aquest programa d’innovació, impulsat per la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, promou el benestar emocional de l’alumnat, la implicació individual i col·lectiva en la millora de la convivència, i la sensibilització envers l’assetjament escolar com a factors clau en la prevenció. 

A banda, promou estratègies de detecció preventiva continuada, estructures de tipificació i pautes en el procés d’abordatge de situacions d’assetjament i ciberassetjament escolar. 

Tanmateix implica la participació de l’equip docent durant 3 cursos d’aplicació i la seva continuïtat en el temps.

En aquest curs 2023-24 s’elaborarà un projecte propi que reculli els objectius específics i les actuacions que es duran a terme seqüenciades en els cursos d’implementació.