Avaluació Escola – Carta Compromís – Juny 2018

Sopar d’estiu: festa, música i regals per a tothom!
2 de juliol de 2018
Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Juny 2018
9 de juliol de 2018

Avaluació Escola – Carta Compromís – Juny 2018

Reportatge Instal·lacions Col·legi Sant Vicenç

1. RESPOSTES AL FORMULARI:
Recull de les respostes al formulari que es va enviar a totes les famílies de l’escola a final de curs, per a que avaluéssiu els aspectes més destacats dels compromisos que vàrem assumir en la Carta de Compromís.

La participació ha estat força alta, amb un 64,74%. Creiem que és un bon indicador de la implicació de les famílies del col·legi.
Recordeu que per a cada pregunta us demanàvem que valoressiu la resposta tenint en compte el següents literals:
1, GENS 2, POC 3, SUFICIENT 4, BASTANT 5, MOLT

Aquesta ha estat la vostra valoració:
image7
image9
image8
image11
image10
image2
image1
image4
image3
image6
image5
2. PRIMER I BREU ANÀLISI DE LES RESPOSTES:
La majoria de famílies (96,6%) creu que s’ofereix una metodologia i continguts adequats per que l’alumnat assoleixi els aprenentatges d’acord amb les seves capacitats. Dos de cada 5 famílies li atorga el valor màxim, i una de cada 10 el valor de suficient.
El 30% de pares i mares no estan prou informades sobre els criteris d’avaluació que s’apliquen als alumnes.
Pràcticament la totalitat de famílies (98%) considera bona la informació donada en les entrevistes tutorials respecte a les avaluacions; el 44% de forma excel·lent.
Només un 5% es manifesten poc convençudes de les mesures educatives alternatives o complementàries que s’han hagut de prendre en alguns alumnes.
El clima de convivència a l’escola rep una excepcional qualificació. El 99% dels participants del formulari el consideren força bo, concretament: Satisfactori (4,8%), bo (37,5%) i excel·lent (56,7%).
Un reduït 3,8% no està d’acord amb les mesures i/o sancions que s’han pres en alguna conducta contrària a les normes de convivència.
Pràcticament el 60% de famílies creu que els tutors/es han fet una excel·lent orientació personal i acadèmica als seus fills i filles. El 96,2% està bastant satisfet. Un 3,8% en queda quelcom decebut.
La resta de docents també rep una molt bona puntuació de la seva tasca: 6,2% satisfactòria i 92,1% molt bona.
Les activitats educatives realitzades que han contribuït a desenvolupar valors han estat molt ben percebudes per les famílies.
Tant els serveis que s’ofereixen per ajudar a les famílies com la informació que es dona sobre la vida de l’escola obtenen percentatges alts de satisfacció, el 99% en els dos casos.
3. OBSERVACIONS MÉS SIGNIFICATIVES DE LES FAMÍLIES:
(transcrivim de forma resumida aquelles observacions que hi han coincidit almenys dues famílies)
A Infantil 10 famílies s’han mostrat agraïts i contents amb la feina realitzada pels mestres i en general per l’escola; a Primària 5.
Vuit participants d’Infantil i 3 de Primària manifesten que els manca informació del dia a dia dels seus fills i filles a l’escola (activitats, coneixements que es treballen, coses que passen, etc.)

Opinions amb dos coincidències al formulari:
· A Infantil opinen que s’ha de fer més anglès al cicle.
· S’ha de fer un informe més acurat d’adaptació a P3 i més personalitzat.
· Es fa arribar la satisfacció de les activitats realitzades a Infantil dins l’aula.
· Es valora positivament la metodologia del Jump Math a Primària.
· Es manifesta el desacord amb una suplència de professorat.

4. AGRAIMENT:
Volem agrair la vostra participació en aquesta valoració de l’escola, i us animem a seguir fent-la, també de forma bidireccional, en el sentit que, també siguem capaços de avaluar l’assoliment dels compromisos que les famílies van assumir en el seu dia en la Carta de Compromís.
Nosaltres prenem nota d’aquells temes que pensem que podem millorar gràcies a l’observació i l’anàlisi que permeten les avaluacions rebudes.

Moltes gràcies,

L’Equip directiu del Col·legi Sant Vicenç