Avaluació Escola – Carta Compromís – Juny 2019

Bons resultats en la prova externa a l’alumnat que finalitza la primària
28 d'octubre de 2019
Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Octubre 2019
1 de novembre de 2019

Avaluació Escola – Carta Compromís – Juny 2019

1. RESPOSTES AL FORMULARI:
En aquest document recollim les respostes al formulari que es va enviar a totes les famílies de l’escola a final de curs, per a que avaluéssiu els aspectes més destacats dels compromisos que vàrem assumir en la Carta de Compromís.
La participació ha estat força bona, amb un 48%, però inferior a altres anys.
Recordeu que per a cada pregunta us demanàvem que valoressiu la resposta tenint en compte el següents literals:
1, GENS 2, POC 3, SUFICIENT 4, BASTANT 5, MOLT

Aquesta ha estat la vostra valoració:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2. BREU ANÀLISI DE LES RESPOSTES:
La majoria de famílies (98,7%) creu que s’ofereix una metodologia i continguts adequats per que l’alumnat assoleixi els aprenentatges d’acord amb les seves capacitats. gairebé el 50% li atorga el valor màxim.
El 28% de pares i mares no estan prou informades sobre els criteris d’avaluació que s’apliquen als alumnes.
Pràcticament la totalitat de famílies (98%) considera bona la informació donada en les entrevistes tutorials respecte a les avaluacions; el 53% de forma excel·lent.
Només un 2,4% es manifesten poc convençudes de les mesures educatives alternatives o complementàries que s’han hagut de prendre en alguns alumnes.
El clima de convivència a l’escola rep una excepcional qualificació. El 100% dels participants del formulari el consideren bo, concretament: Satisfactori (6,5%), bo (36,4%) i excel·lent (57,1%).
Un molt reduït 1,4% no està d’acord amb les mesures i/o sancions que s’han pres en alguna conducta contrària a les normes de convivència.
Pràcticament el 70% de famílies creu que els tutors/es han fet una excel·lent orientació personal i acadèmica als seus fills i filles. El 99% està bastant satisfet i l’1% en queda decebut.
La resta de docents també rep una molt bona puntuació de la seva tasca: 7% satisfactòria i 92% molt bona.
Les activitats educatives realitzades que han contribuït a desenvolupar valors han estat molt ben percebudes per les famílies.
Tant els serveis que s’ofereixen per ajudar a les famílies com la informació que es dona sobre la vida de l’escola obtenen percentatges alts de satisfacció, el 100% i el 99% respectivament.
3. OBSERVACIONS MÉS SIGNIFICATIVES DE LES FAMÍLIES:
A continuació transcrivim de forma resumida aquelles observacions que hi han coincidit almenys dues famílies:
· Una gran escola amb grans mestres, personal i valors, amb un bon treball pedagògic, que et fa sentir com una família. Gràcies! 12
· Hi ha molts canals d'informació i a vegades no totes les informacions arriben per tots els canals. 3
· Més informació del que fan els nens a classe, especialment d’infantil. 3
· Més hores en anglès. 3
· Reunions amb les tutores complicades compaginar-les amb el treball, poca flexibilitat. 3
· Extraescolars a l'hora del menjador. 2
· Preocupa el baix nivell dels aprenentatges envers la lectoescriptura. 2

4. AGRAIMENT:
Volem agrair la vostra participació en aquesta valoració de l’escola, i us animem a seguir fent-la, també de forma bidireccional, en el sentit que, també siguem capaços de avaluar l’assoliment dels compromisos que les famílies van assumir en el seu dia en la Carta de Compromís.
Nosaltres prenem nota d’aquells temes que pensem que podem millorar gràcies a l’observació i l’anàlisi que permeten les avaluacions rebudes.

Moltes gràcies,

L’Equip directiu del Col·legi Sant Vicenç