Bons resultats en la prova externa a l’alumnat que finalitza la primària

Cuina pròpia. Col·legi Sant Vicenç
Reunió informativa Servei del Migdia
24 d'octubre de 2019
Avaluació Escola – Carta Compromís – Juny 2019
28 d'octubre de 2019

Bons resultats en la prova externa a l’alumnat que finalitza la primària

Hem arribat a l’excel·lència respecte a l’assoliment de les competències bàsiques en finalitzar l’educació primària. La clara tendència positiva des que vam començar a passar les proves externes, provinents del Departament d’Educació, ens indica que anem pel bon camí . N’estem molt contents, d’aquests resultats, però no ens els podem apropiar només els mestres. La feina de les famílies, que tantes vegades us demanem des de l’escola a través d’un compromís educatiu compartit i real, ha estat un factor clau. Cal que continuem en aquesta línia, tots plegats, amb responsabilitat educativa i coherència.

En el gràfic s’observa la mitjana d’assoliment de les competències bàsiques en les diferents àrees d’aprenentatge dels darrers 7 cursos, des del 2012 fins el 2019, i el percentatge d’alumnes de la darrera promoció que les assoleixen.