Calendari de preinscripció i matrícula 2021-2022

Important: el calendari és provisional

Cal tenir en compte que, fins que no es publiqui al DOGC la resolució de la preinscripció, hi podria haver modificacions en algunes dates.

Publicació de l’oferta inicial 11 de març
Presentació de sol·licituds del 15 al 24 de març
Presentació de documentaciófins al 26 de març
Publicació de les llistes amb la puntuació provisional19 d’abril
Presentació de reclamacionsdel 20 al 26 d’abril
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions30 d’abril
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts5 de maig
Publicació de llistes ordenades definitives7 de maig
Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre)del 26 al 28 de maig
Publicació de l’oferta final de places escolars4 de juny
Publicació de les llistes de l’alumnat admès i llista d’espera7 de juny
Període de matriculaciódel 14 al 18 de juny
Publicació de llistes d’alumnat matriculat