Com s’ha de fer la preinscripció?

A partir del 13 de maig comença el període de presentació de sol·licitud de preinscripció per l’any vinent i es podran presentar fins al 22 de maig.

La preinscripció és el primer tràmit del procés administratiu per assignar les places dels centres públics i concertats per als infants que s’escolaritzen per primera vegada, amb l’objectiu de desenvolupar-ho d’una manera ordenada i transparent.

Com s’ha de fer la preinscripció telemàticament?

 1. El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic del Departament d’Educació. S’hi podrà accedir mitjançant ordinador, tauleta tàctil o telèfon mòbil. Una vegada emplenada la sol·licitud telemàticament s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar al centre demanat en primera opció.
 2. En cas de tenir dificultats per obtenir el resguard, caldrà emplenar el document de preinscripció, signar-lo, escanejar-lo i enviar-lo al centre demanat en primera opció.
 3. Juntament amb el resguard o el full de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent a secretaria@csantvicens.cat, o mitjançant la pàgina web de l’escola.
  1. Documentació identificativa que cal presentar en tots els casos:
   • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
   • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor de l’alumne/a).
   • Còpia del DNI de l’alumne/a (si en té).
   • Còpia de la Targeta Sanitària Individual de l’alumne/a.
  2. Documentació per acreditar els criteris de prioritat:
   • En el cas de tenir germans escolaritzats en el centre o la mare, pare o tutor en sigui treballador; no cal presentar cap documentació.
   • Còpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 4. El centre respondrà per correu confirmant la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Com s’ha de fer la preinscripció presencialment?

Les famílies interessades que no puguin gestionar la preinscripció telemàtica la podran presentar físicament a l’escola del 19 al 22 de maig a l’Escola i amb cita prèvia (de 9 a 13h). Caldrà emplenar el document de preinscripció i entregar-lo al centre juntament amb l’altra documentació.