Comissió de Reutilització de llibres

Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – maig/juny 2021
2 de juliol de 2021
Iniciem un nou curs plens d’esperança
14 de setembre de 2021
Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – maig/juny 2021
2 de juliol de 2021
Iniciem un nou curs plens d’esperança
14 de setembre de 2021

Comissió de Reutilització de llibres

La Comissió de reutilització de llibres va néixer el curs 2009-2010 com a proposta de Josep M. Aymerich, pare del Col·legi Sant Vicenç i membre de la Junta de l’antiga Associació Catòlica de Pares de Família (ACPF). El motiu de creació d’aquesta comissió va ser complir les tres “R”: reciclar, reutilitzar i reduir. 

Tots sabem que moltes vegades, un cop acabat el curs, els llibres dels nostres fills i filles es troben en un estat acceptable. Abans, la reutilització de llibres es feia de forma particular perquè coneixíem algú que ja no necessitava aquell material o simplement perquè hi havia un germà o cosí més gran que el cedia. A més a més, alguns d’aquests llibres anaven cap a les escombraries per manca d’espai o per no haver-los de guardar a casa un cop acabat el curs. 

Des de l’AMPA es va creure que gestionar la reutilització de llibres mitjançant la gestió d’una comissió esdevindria una oportunitat per a professionalitzar el reciclatge del material. A més, per a fer possible els nous usos dels llibres de text cal que l’alumnat els tracti bé, valor en el qual se’ls educa. 

Cal afegir que el sistema de reutilització fa també una tasca de socialització atès que totes les famílies abonen la mateixa quota a través de la qual es poden comprar llibres nous que substitueixin aquells que s’han fet malbé, sense que això signifiqui una despesa addicional per a elles. 

Inicialment les famílies no veien gaire clara aquesta proposta (el primer curs d’implementació només s’hi va inscriure el 50%), però el temps ha demostrat que l’estalvi que suposa el sistema és molt important. També cal esmentar que en els darrers cursos els llibres de text -com els diccionaris- es fan servir cada cop més com a material de consulta i, per tant, la seva reutilització queda més que justificada atès l’ús moderat que se’n fa. 

L’èxit del projecte de reutilització de llibres no seria possible sense la col·laboració del diferents membres de la comunitat educativa:

  1. Les famílies recorden als seus fills i filles la importància de cuidar els llibres i alhora col·laboren en la seva revisió, avaluació i distribució a finals de curs.
  2. Els mestres també vetllen perquè els alumnes no escriguin ni malmetin els llibres de reciclatge, i col.laboren en la distribució del material a l’inici de cada curs.
  3. Els alumnes aprenen a cuidar i a valorar els llibres de text.

Amb aquesta gestió voluntària a càrrec de pares i mares de l’AMPA, aquest servei que ofereix l’escola funciona amb èxit tot i les petites incidències associades a un projecte de tal envergadura. 

Com funciona el programa de reutilització de llibres de text?