La sol·licitud de preinscripció d’educació infantil i educació primària, l’has de presentar del 15 al 24 de març i has d’adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui. La documentació que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds, la pots afegir fins al 26 de març.

És molt important que respectis les dates, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l’hora d’obtenir la plaça.

Què necessites per fer la preinscripció?

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet: et caldrà un dispositiu electrònic amb connexió a Internet perquè aquest any la preinscripció es fa del tot en línia.
 • Eina d’identificació digital: és més segur que quan facis el tràmit (el pare, la mare o el tutor o tutora que faci el tràmit) tinguis una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o lidCAT Mòbil. En cas que no tingueu cap identificació digital, també podreu fer la preinscripció en suport informàtic.
 • Codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC) de l’alumne o alumna: quan la sol·licitud de preinscripció es fa per demanar canvi de centre, és a dir, per a alumnes que ja estan escolaritzats a Catalunya, a l’hora de fer la sol·licitud de preinscripció has de tenir preparat el codi identificador de l’alumne o l’alumna. Aquest codi, el pots consultar amb identificació electrònica en aquest mateix web, a l’apartat Consulta de l’identificador de l’alumneÉs molt important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, has de sol·licitar una rectificació de les dades, adjuntant la documentació que correspongui.
 • Documentació digitalitzada: hi ha documentació que no cal que presentis, perquè es fan consultes interadministratives. Però si n’has de presentar, l’has d’adjuntar a la sol·licitud digitalitzada (mitjançant un escàner o una fotografia).
 • Documentació identificativa: 
  • Si tens identificador digital i el codi identificador del RALC de l’alumne o l’alumna, pots recuperar les dades personals i no caldrà que adjuntis cap documentació identificativa o de filiació. Només si l’alumne o alumna no té codi identificador del RALC, necessites el llibre de família i el document d’identitat, si es tracta d’un passaport o un document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.
  • Si no tens identificador digital, cal que adjuntis el llibre de família i el document d’identitat (del pare, la mare o el tutor o tutora que presenta la sol·licitud): DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.
 • Documentació de criteris de prioritat: en general, només cal adjuntar documentació acreditativa escanejada o fotografiada si no s’ha pogut obtenir o verificar la informació a través de la consulta automàtica. Tanmateix, hi ha casos en els quals sempre cal adjuntar la documentació acreditativa:
  • El contracte laboral, certificat d’empresa o document de l’Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.
  • L’acreditació de la renda garantida de ciutadania.
  • L’acreditació de la discapacitat quan s’hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.
  • El carnet de família nombrosa o monoparental quan s’hagi obtingut en una altra comunitat autònoma.

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

Vídeo explicatiu de com emplenar la sol·licitud de preinscripció

 1. Ves al formulari de preinscripció electrònic (amb identificació digital) o en suport informàtic (en aquest darrer cas has d’adjuntar el teu document identificatiu i també el de filiació, per seguretat).
 2. Obre el formulari de preinscripció:
  • Si t’has identificat digitalment i el teu fill o filla té codi d’identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), especifica’l en la casella corresponent (o si no el saps, cerca’l). Així es recuperaran totes les dades personals i només caldrà que hi afegeixis l’adreça electrònica i el telèfon de contacte.
  • Si no t’has identificat digitalment o bé si t’has identificat digitalment, però el teu fill o filla no té codi d’identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), omple totes les dades personals que se’t demanin, també l’adreça electrònica i el telèfon de contacte.
 3. Especifica els centres on t’agradaria obtenir plaça (fins a 10).
 4. Indica si vols una plaça d’ofici, que és la que t’adjudicaria l’Administració en cas que no se t’assignin cap dels centres demanats, i les circumstàncies particulars del teu fill o filla (per exemple, si té alguna necessitat educativa específica o si té un germà o germana que demana plaça per al mateix centre educatiu, ensenyament i curs).
 5. Marca els criteris de prioritat que vulguis al·legar (si té germans o germanes al mateix centre, la proximitat del domicili de residència, etc.).
 6. Adjunta tota la documentació escanejada o fotografiada que es requereixi.
 7. Envia la sol·licitud de preinscripció.

Un cop hagis enviat la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic, en què pots consultar si has d’ajuntar, a la sol·licitud, documentació addicional: el termini per presentar documents finalitza el 26 de març.


Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.