Documents i fulls d'autorització

15 de setembre de 2020

Autorització – Sortides

31 d'octubre de 2017

Formulari per a festes i aniversaris

31 d'octubre de 2017

Ús d’instal·lacions escola per temporada

31 d'octubre de 2017

Compromís – Ús del pati a partir de les 17 h

31 d'octubre de 2017

Full autorització medicaments

31 d'octubre de 2017

Autorització – Biblioteca horari no lectiu

31 d'octubre de 2017

Full autorització recollida nens i nenes

9 de juny de 2017

Convocatòria ajudes

Convocatòria ajudes