Gestió administrativa del servei de menjador

A continuació hi trobareu algunes de les preguntes més freqüents amb relació a la gestió administrativa del servei de menjador curs 2022-23.

1Com puc inscriure el meu fill/a al servei de menjador com a usuari fix ?
Abans de l’inici del curs
Per inscriure el vostre fill/a al menjador heu d’omplir el formulari en línia que es fa arribar a les famílies. El període d’inscripció s’inicia al setembre i finalitza uns dies abans de l’inici de les classes.

Un cop començat el curs
Per inscriure el vostre fill/a al menjador caldrà que envieu un correu electrònic a menjador@csantvicens.cat abans del dia 25 de cada mes per indicar que serà fix o baixa del servei al llarg d’aquell mes. El servei de menjador es cobrarà a través de domiciliació bancària en rebuts mensuals de l’1 al 10 de cada mes.
1Quin és el preu del servei de menjador com a usuari fix?
El tiquet d’usuari fix de menjador és de 7,75€. Es considera inscripció com a usuari fix quan es fa servir el servei cada dia de la setmana durant un mes.

1Si el nostre fill/a no ve a l’escola perquè està malalt o per altres motius, es cobra el servei de menjador d’aquell dia?
En cas d’absència per malaltia o per altres raons justificades es farà un descompte 3,05€. Cal tenir en compte, però, que sempre caldrà que aviseu per telèfon o correu electrònic a menjador@csantvicens.cat abans de les 10 h del dia corresponent.
1Pot utilitzar puntualment el servei de menjador el nostre fill/a?
Sí. Haureu d’avisar el dia anterior o el mateix dia abans de les 10 h del matí, tot trucant per telèfon o enviant un correu electrònic a menjador@csantvicens.cat . En aquest cas, el preu del tiquet és de 8,20€ i el cobrament es farà a mes vençut incloent-lo en el rebut mensual de l’escola.

1I si hi ha un confinament de grup o individual?
En cas de confinament del grup classe o de l’alumne/a, l’escola retornarà a les/la famílies/a 3,05€ des del 1r al 3r dia de confinament i 7,75€ a partir del 4t dia.
1Com es gestiona el pícnic dels dies d’excursió?
Els/les alumnes fixos de menjador tenen el pícnic inclòs per als dies d’excursió -que se’ls dona al matí-, el qual consta de dos entrepans, fruita i aigua.

Si no voleu el pícnic, però, cal que truqueu per telèfon o escriviu un correu electrònic a menjador@csantvicens.cat amb dos dies d’antelació. Heu de saber que, si no aviseu prèviament, no es farà l'anul·lació de l’ús del servei ni el corresponen descompte de 3,05€.