Història

El Col·legi Sant Vicenç és el fruit més esplendorós de l’Associació Catòlica de Pares de Família (ACPF) de Sant Vicenç dels Horts, fundada el 19 d’abril de 1959 gràcies a l’impuls del sacerdot salesià Esteve Casals, que va ser el primer consiliari d’una institució que, en els seus inicis, desplegà una intensa activitat cultural i educativa.
1964

Inici de les primeres classes

1976

Primera ampliació

1992

Inauguració escola nova

1996

Inici oferta de doble línia

2015

Titularitat Fundació

El primer nom que va tenir la nostra escola va ser “Colegio-Academia San Vicente”, que tenia la seva seu en una casa molt antiga -ca n’Aragall, situada al carrer Barcelona- que s’havia posat a la venda l’any 1964. La decisió dels pares de l’ACPF d’adquirir una casa per convertir-la en escola s’explica, per una banda, perquè la congregació salesiana -present a Sant Vicenç des de 1895- no podia continuar impartint les classes de batxillerat que havia iniciat el curs 1961/62, i per l’altra, perquè, a causa de la immigració, l’augment de la població escolar vicentina fou continu al llarg de la dècada dels seixanta.

Com és de suposar, l’escola va néixer amb una gran pobresa de recursos materials. Obrí les seves portes per primera vegada el 6 d’octubre de 1964, i de seguida va tenir força acceptació entre les famílies vicentines. Aleshores el centre -conegut popularment amb el nom de “l’Acadèmia”- impartia classes de batxillerat, comerç i primera ensenyança.

A causa de la implantació de l’educació general bàsica (EGB), el col·legi es va veure obligat a projectar la seva primera ampliació important, que s’inaugurà el 19 de setembre de 1976. Tres anys més tard s’adherí al Secretariat de l’Escola Cristiana de Catalunya. Durant la dècada dels vuitanta es començà a gestar un projecte que donà raó de ser tant a l’Associació Catòlica com al seu col·legi: la construcció d’una escola nova, la primera pedra de la qual es col·locà el 5 de novembre de 1989. El nou edifici escolar, situat al carrer Antoni Gaudí, s’inauguraria el 13 de setembre de 1992, “el dia més gran de la història del Col·legi Sant Vicenç”, segons la revista escolar Nosaltres.

Disposar d’un centre nou permetia aplicar amb garanties d’èxit la reforma del sistema educatiu (curs 1992/93) i, alhora, millorar la projecció social del col·legi, augmentar la qualitat i el nombre de serveis i obrir les portes a més famílies.

Des del mes de gener de 1996, un cop conclosa l’última etapa del projecte d’escola nova, el Col·legi Sant Vicenç és un centre concertat de doble línia d’educació infantil i primària amb capacitat per a 450 alumnes.

El Caràcter propi d’inspiració cristiana, l’àmplia oferta de serveis educatius, el conveni de col·laboració signat amb la Congregació salesiana, el foment de les tradicions catalanes, la voluntat constant de renovació pedagògica i les reformes i ampliació dels espais (especialment les que es van dur a terme durant la primera dècada del segle XXI) mantenen el prestigi d’una escola cada cop més arrelada al poble que la va veure néixer.

El 17 de desembre de 2012 l’ACPF en Assemblea General Extraordinària va aprovar l’inici dels tràmits per dissoldre l’ACPF i la constitució d’una fundació com a nou titular del Col·legi Sant Vicenç. El 16 de maig de 2013 es va constituir davant notari la Fundació Educativa Esteve Casals i el 17 de novembre del mateix any es va fer un acte inaugural de la fundació.

El 13 de març de 2015 el Sr. Josep M. Pérez, Director dels Serveis Territorials al Baix Llobregat, va publicar en el DOGC la resolució per la qual s’autoritzava el canvi de titularitat, que anys abans havia autoritzat l’ACPF, a favor de la Fundació Educativa Esteve Casals.

Des de sempre l’escola ha treballat per introduir millores en el sistema educatiu per tal que els nostres alumnes surtin preparats per poder afrontar amb garanties els reptes del present i del futur. En els darrers anys l’escola no només s’ha dotat de mitjans tecnològics (aula d’informàtica, ordinadors, tablets, pissarres digitals i material de robòtica) sinó també des del 2016 estem dins el projecte Escola Nova 21 amb el propòsit dirigit a desenvolupar competències per la vida en el nostre context històric i unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenem. L’objectiu final és que tot infant pugui gaudir d’experiències d’aprenentatge que li permetin desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, sentit i benestar.