La Revista Nosaltres és la revista de l'escola.
Des de sempre ha volgut ser un mirall de la vida de l'escola, on tots els components de la comunitat educativa es vegin reflectits. És per això que la revista conté unes seccions fixes en la redacció de les quals participen alumnes, mestres i associats.

Fulleja l'última revista

Número 160, febrer 2024