Carta del President

Joan Capdevila Vives

President del Patronat de la Fundació Educativa Esteve CasalsTal com diu el nostre Caràcter propi, “eduquem per a la convivència i la pau”. “Viure en pau és un anhel que encoratja la societat sencera. La pau no és un estat, és una actitud humana que, després de ponderar els pros i els contres, determina un ordre de prioritats que passa per l’acord, l’avinentesa, el respecte i, en definitiva, una acció en què l’amor sigui més rellevant que l’enfrontament.” (Fundació Escola Cristiana)

Aquest ha estat, és i serà sempre un dels pilars fonamentals de la nostra escola. I com construïm aquesta pau i aquesta convivència? Com ajudem els nostres alumnes a fer de la pau i la convivència el motor de les seves (i les nostres) vides? Com transmetem aquests i altres valors a la comunitat educativa? La resposta la tenim altre cop en el nostre Caràcter propi:

a) “Afavorim el reconeixement i la comprensió de les diferències entres les persones, els pobles i els grups socials per raó de la llengua, la cultura, els costums i tradicions”. És conegut que l’escola mai no ha fet cap discriminació per motiu de llengua, d’origen, de dificultat d’aprenentatge o de costums. Ans al contrari, la diversitat a les aules ajuda els nostres alumnes a aprendre i respectar la diversitat que després es trobaran en la nostra societat. Fa uns anys la uniformitat de la societat era més evident i potser l’educació en la diversitat no era tan necessària i important, però en els moments actuals es fa cada cop més essencial l’educació en aquests aspectes.

b) “Assumim els valors específics del nostre poble”. Conviure amb la diversitat no vol dir renunciar als valors propis que ens defineixen, sinó, al contrari, acollir tots aquells ideals que els enriqueixen.

c) “Desvetllem en els membres de la comunitat educativa el compromís per fer de la convivència entre els homes i dones una relació pacífica, fraterna i comunitària”. La jornada DENIP (Dia Escolar de la No-violència I la Pau) que es fa a l’escola des de fa uns anys està dedicada precisament a manifestar de forma pública el nostre compromís per la pau.

d) “Donem suport a aquells organismes, institucions i persones que, amb sentit evangèlic, promouen l’entesa, la concòrdia i la pau”. En aquest punt segurament encara ens manca molt treball per fer, però en tot cas estem oberts a col·laborar amb aquelles institucions i entitats que treballen per la convivència i la pau al nostre país.

Per acabar m’agradaria recordar un lema que es va fer famós en les manifestacions a favor de la pau després dels atemptats de Barcelona i Cambrils: “La millor resposta, la pau”. A l’escola vivim conflictes, situacions complicades i diversitat de parers. Davant d’aquestes situacions el nostre compromís és donar respostes utilitzant la pau i el diàleg. “Malgrat les dificultats, les debilitats pròpies, les sol·licitacions violentes externes, hem de continuar construint a les aules el clima de pau, conciliació i justícia, el refugi dels alumnes que seran en un futur el pilar del nostre poble.” (Fundació Escola Cristiana).