Iniciem un nou curs plens d’esperança

Comissió de Reutilització de llibres
5 de juliol de 2021
Presentació – Objectius de la PGA
20 de setembre de 2021
Comissió de Reutilització de llibres
5 de juliol de 2021
Presentació – Objectius de la PGA
20 de setembre de 2021

Iniciem un nou curs plens d’esperança

En nom de la Fundació Educativa Esteve Casals, us dono la benvinguda al curs 2021-2022. 

Aquest curs continuarem patint els efectes de la pandèmia, que ens fa viure en la inseguretat i posa de manifest la nostra petitesa. A més de causar un gran impacte social, sanitari i econòmic en tota la societat el qual cal tenir sempre present en la gestió de la nostra escola.

Tenim tota l’experiència del curs passat que ens ha fet valorar la vida, ens ha fet créixer com a persones i ens ha unit com a comunitat educativa. Tot i això, caldrà no abaixar la guàrdia i mantenir totes les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut establertes en el Pla d’organització del centre amb la finalitat d’oferir a l’alumnat i a les seves famílies una escola sanitàriament segura i pedagògica i socialment profitosa. 

Per això, en aquesta situació és molt important que els diferents estaments que representen el conjunt de l’escola (AMPA, Claustre, Direcció, PAS i Fundació) treballin units fent comunitat i puguin rebre el suport de totes les famílies. El futur continua sent incert i de ben segur que al llarg de l’any passarem per moments difícils on necessitarem ajudar-nos els uns als altres. En aquest sentit, podeu  comptar sempre amb el suport i  l’acompanyament de la Titularitat de l’escola. 

Com a conseqüència de la pandèmia i seguint les indicacions dels Departaments d’Educació i Salut, aquest curs les famílies es veuran de nou afectades per les limitacions en l’accés i la participació en la vida de l’escola. Tot i això, el Col·legi Sant Vicenç continuarà obert a les seves necessitats mitjançant la comunicació amb els tutors/es, la implicació en les diferents comissions de l’AMPA i la difusió de les activitats pedagògiques a través dels diversos canals de comunicació que té la nostra escola. A diferència de l’any passat, el curs s’iniciarà amb el ple desenvolupament de les activitats extraescolars que són tan beneficioses per a l’alumnat. 

Enguany donem la benvinguda a un nou Equip Directiu format per Jaume Folqué (director pedagògic), Isabel Soneira (cap d’estudis d’educació infantil i primària) i Mònica Español (coordinadora del Departament Psicopedagògic i d’Orientació). Vull agrair sincerament als seus components el pas endavant que han fet i les facilitats que ens han donat per a poder entomar aquest relleu, tot mostrant que s’estimen l’escola i que se senten compromesos en projectar-la vers el futur amb renovada il·lusió.  Us encoratjo a acollir-los amb confiança i a fer-los costat.

Un any més, la intenció del Patronat i la meva és estar al servei de tots vosaltres i d’aquelles persones que formen la comunitat educativa del Col·legi Sant Vicenç. El meu desig és ajudar-vos, escoltar-vos i treballar al vostre costat  pel bé de l’escola, buscant,  en tot moment i en primer lloc, el benestar de l’alumnat i de les seves famílies.

Us convido a viure en l’esperança que al llarg d’aquest curs les condicions sanitàries millorin i que a poc a poc puguem anar recuperant certa normalitat en l’organització del Col·legi i en la participació de les famílies en la vida de l’escola. En aquest sentit, amb les nostres actuacions som responsables que això sigui possible. Tots i totes podem ser constructors d’esperança.

La Fundació continuarà treballant amb il·lusió al vostre costat.

Us desitgem un bon començament de curs!

Sergi Sales 

President de la Fundació Educativa Esteve Casals