Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Maig 2018

Trobada famílies – Escola Nova 21
30 de maig de 2018
Participació de 6è a la 30a Mostra de teatre escolar
1 de juny de 2018

Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Maig 2018

Consell Escolar. El 30 de maig passat es va reunir el Consell Escolar del Col·legi Sant Vicenç. Es van tractar els següents punts:

  • Preinscripcions 18-19. Tal i com hem anat informant en els darrers butlletins, el Col·legi Sant Vicenç va rebre 66 preinscripcions per P3: una xifra molt alta (un 1 de 4 famílies amb nens de P2 vol venir a la nostra escola). Per altra banda ens sap greu que 16 d’aquestes famílies no puguin accedir a la plaça donat que l’escola només ofereix 50 places.
  • Ajudes 18-19. La Fundació Educativa Esteve Casals està treballant en la convocatòria de les ajudes pel curs 18-19.
  • Jornada intensiva, adaptació a P3 i calendari. L’escola proposa de fer jornada intensiva (fins a les 13h) els últims dies de cada trimestre (3 dies durant el curs). El calendari oficial del curs 18-19 encara no ha estat publicat (segurament la manca de govern de la Generalitat té part de la culpa). De totes formes tot fa preveure que el curs començarà el dia 12 de setembre. També s’han aprovat de forma provisional els següents dies de lliure disposició: 2 de novembre, 7 de desembre, 21 de gener, 4 de març. L’adaptació dels alumnes de P3 serà els dies 12 i 13 de setembre.
  • Aprovació de les quotes d’extraescolars i serveis escolars. La quota d’extraescolars pel curs 18-19 passa de 15€/mes/unitat a 16€. Aquesta quota no sabia pujat des de més de 10 anys. Per altra banda les quotes de menjador i acollida es mantenen igual que aquest curs.
  • Modificacions a les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre).  

DPO. Es van aprovar alguns canvis en el funcionament del Departament Psicopedagògic i d’Orientació.

Departament de Comunicació. Es va aprovar l’actualització de les funcions que està duent a terme aquest departament. Entre altres modificacions s’ha definit la figura del cap del Departament d’Informàtica i Comunicació que a dia d’avui està representat pel David Márquez. L’escola creu que és important potenciar el departament de comunicació davant la necessitat que tenim de donar a conèixer els diferents projectes educatius que s’estan portant a terme al nostre centre a més a més de tenir les famílies informades sobre el dia a dia de l’escola (festes, excursions, …).

Delegats de classe. Durant la Trobada AMPA-PAS-mestres que es va dur a terme durant el mes de febrer (veure Newsletter) va sorgir la idea de crear la figura del delegats de classe (pares i mares que fan de pont entre les famílies i el tutor d’una classe). Aquesta idea ha estat treballada per una mare de l’escola. Després de parlar-ho en diferents fòrums (AMPA, claustre, E.Directiu, E.Titular) s’ha decidit tirar endavant aquesta proposta. Des de l’escola s’enviarà informació a les famílies sobre les funcions dels delegats de classe.

En breu tindreu l’actualització de les NOFC a la pàgina web de l’escola.

  • Concurs de fotografia. Aquest mes de maig s’ha convocat el IV Concurs de Fotografia Col·legi Sant Vicenç. Les bases estan disponibles a:

https://drive.google.com/file/d/1VydfGruy9wF49qZ4gAa8TjqYO07VHwEr/view

  • Ajudes escolars. Durant la primera quinzena de juny sortirà la convocatòria de les ajudes per al curs 2018-2019 destinades a les famílies que passen dificultats econòmiques. Us enviarem un correu tan bon punt es faci la notificació.