Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Abril 2021

Recital poético
29 d'abril de 2021
XIVè Concurs literari
27 de maig de 2021

Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Abril 2021

Ajudes econòmiques del curs 2020-2021 dirigides a les famílies

Una de les finalitats de la Fundació Educativa Esteve Casals és donar suport a les famílies del Col·legi Sant Vicenç en l’educació dels seus fills i filles. Per aquest motiu, la comissió econòmica del Patronat ha estudiat les 8 sol·licituds d’ajudes econòmiques presentades per les famílies al llarg del mes d’abril  i ha concedit prestacions per un valor total de 1700 € a totes elles, ja que complien els requisits demanats. Recordem que l’origen dels fons dels ajuts no prové de cap partida pressupostària, sinó de la recaptació derivada de les donacions que rep la Fundació.

La Fundació posa a la vostra disposició la nostra adreça de correu electrònic per a qualsevol suggeriment o proposta de millora que tingueu: feec@csantvicens.cat.

Sergi Sales

President de la Fundació Educativa Esteve Casals