Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Maig 2019

Actuació teatral de Cicle Inicial “Hansel i Gretel”
31 de maig de 2019
Bicicletada i Jornada Esportiva 2019
6 de juny de 2019

Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Maig 2019

Consell Escolar. El passat 28 de maig es va fer l’última reunió del Consell Escolar d’aquest curs. Es van tractar els punts que enumerem a continuació:

Dades de preinscripció del curs 19-20.

Ajuts a les famílies pel curs 19-20. La Fundació Educativa Esteve Casals està treballant en la convocatòria de les ajudes pel curs 19-20.

Presentació i aprovació dels dies de jornada intensiva, adaptació a P3 i calendari del curs 19-20. L’escola proposa de fer jornada intensiva (fins a les 13h) els últims dies de cada trimestre (3 dies durant el curs). El curs començarà el proper 12 de setembre. També s’han aprovat de forma provisional els següents dies de lliure disposició: 31 d’ octubre, 24 de febrer, 30 d’abril i 1 de juny. L’adaptació dels alumnes de P3 serà els dies 12 i 13 de setembre.

Aprovació de les quotes corresponents a les activitats complementàries escolars i serveis escolars.

Xerrada per les famílies: “El Joc Lliure. El passat 22 de maig va tenir lloc la 3a xerrada per les famílies d’aquest curs. Clàudia Díaz, Carmen Granados i Casiana Monczar de L’Associació per al Joc Lliure ens van parlar sobre la necessitat vital que representa el joc pels nens i nenes entre 3 i 7 anys. La xerrada va tenir la participació d’una vintena de persones.

Ajudes escolars. Durant la primera quinzena de juny sortirà la convocatòria de les ajudes per al curs 2019-2020 destinades a les famílies que passen dificultats econòmiques. Us enviarem un correu tan bon punt es faci la notificació.

Concurs de fotografia. Durant aquest mes de maig us hem fet arribar la convocatòria pel V Concurs de Fotografia del Col·legi Sant Vicenç. Igual que el curs anterior hi han 3 premis en la categoria infantil (alumnes en edat escolar) i 1 premi en la categoria d’adults. Els premis van des de 20€ a 100€ depenent de la categoria i del premi.

Material digital. Com tots sabeu, i cada vegada més, l’escola està invertint d’una manera important en les noves tecnologies: pantalles digitals, tables, material de robòtica, Chromebooks, etc. Per una banda això permet reduir la despesa de les famílies en quan a la compra de llibres i material en paper. Per ajudar a fer aquesta inversió l’escola ha decidit incloure en la llista de material escolar pel curs 19-20 un concepte anomenat “material digital”. Serà una quota de 15€ anuals amb l’objectiu que us acabem d’explicar.

Relleu en el Patronat de la Fundació Educativa Esteve Casals. Joan Capdevila, Anna Recasens i Rubén Selfa deixaran del Patronat després d’alguns anys al servei de l’escola. Des d’aquí volem agrair la seva dedicació i tot el treball que han dut a terme. A finals de curs us informarem de les persones que substituiran als membres del Patronat esmentats anteriorment.