Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Febrer 2021

Carnaval 2021
5 de febrer de 2021
La visita dels gegants
12 de març de 2021
Carnaval 2021
5 de febrer de 2021
La visita dels gegants
12 de març de 2021

Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Febrer 2021

AUDITORIA

Tal com marca la Llei de fundacions, l’escola ha impulsat l’auditoria dels seus comptes corresponents al curs 2019-2020 (exercici tancat el 31 d’agost de 2020). L’empresa ABANTE PICH AUDITORES és l’encarregada de dur a terme aquesta revisió dels comptes i la posterior redacció de la memòria econòmica. En la segona reunió ordinària del Patronat que es realitzà el 24 de febrer de 2021 es presentaren els comptes del curs 2019-2020. Els resultats de l’auditoria, tot i el tancament físic del centre educatiu durant el darrer trimestre del curs passat com a conseqüència de la pandèmia, van ser positius gràcies a la bona gestió econòmica que es va dur a terme i a la confiança que van dipositar les famílies en la tasca realitzada per l’escola. Com en cursos anteriors, els resultats de l’auditoria estaran a disposició de totes les famílies que estiguin interessades a consultar-los.

En la mateixa reunió del Patronat, també es van aprovar les tarifes de preus i serveis per al proper curs 2020-2021 i es presentà un estudi econòmic sobre l’impacte que està tenint la pandèmia sobre les finances del Col·legi amb l’objectiu de tenir-ho present en l’elaboració dels pressupostos del proper curs 2021-2022.

Finalment, es realitzà un seguiment del grau d’assoliment dels objectius de la Programació General Anual de la Fundació, del Col·legi i de l’AMPA.

La Fundació posa a la vostra disposició la nostra adreça de correu electrònic per a qualsevol suggeriment o proposta de millora que tingueu: feec@csantvicens.cat.

Sergi Sales

President de la Fundació Educativa Esteve Casals