Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – gener/febrer 2022

Carnaval 2022
27 de febrer de 2022
L’escola el bressol de la pau
28 de febrer de 2022

Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – gener/febrer 2022

Donació de quatre pissarres digitals

La Fundació Educativa Esteve Casals va rebre al gener la donació de quatre pissarres digitals. Tot respectant la voluntat del donant, han estat instal·lades a les aules del cicle inicial, on els alumnes ja estan gaudint d’aquest esplèndid regal. Agraïm de tot cor aquesta donació. 

Participació a la Mostra d’Entitats 

Com cada any, el Col·legi Sant Vicenç i la Fundació Educativa Esteve Casals van participar, els dies 22 i 23 de gener, a la Mostra Comercial i Agrícola que organitza l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. La famílies que ens visitaren reberen informació del Projecte educatiu del col·legi i van poder inscriure’s en la Jornada de Portes Obertes del dissabte 5 de març. Volem donar les gràcies a totes les famílies de l’AMPA, mestres i personal d’administració i serveis que ens van ajudar a fer efectiva la nostra participació a la Mostra.  

Renovació dels membres del Patronat

Paral·lelament a la renovació dels membres de la Junta de l’AMPA, s’ha dut a terme la d’alguns càrrecs del Patronat. D’aquesta manera, els components del Patronat representants de l’AMPA, Gemma Balcells i Noelia Aparicio, seran rellevats respectivament per Gemma Estévez i Núria Vilellas. Volem agrair, d’una banda, la gran tasca que han dut a terme els patrons sortints al llarg d’aquests anys, i, de l’altra, la disponibilitat dels nous membres per a ocupar aquest càrrec de manera desinteressada.

  

Memòria del curs 2020-2021: una finestra a l’escola

Us presentem la Memòria de la Fundació Educativa Esteve Casals del curs passat, la qual recull el grau d’assoliment dels objectius, l’estructura organitzativa i les principals activitats de la Fundació, el col·legi i l’AMPA. L’objectiu d’aquest document és donar a conèixer els projectes i serveis que ofereix l’escola, així com les metodologies, els valors i l’atenció que es dona al nostre alumnat per tal que es desenvolupi en totes les dimensions de la persona.

Tot i les dificultats viscudes en el període d’inici de la pandèmia, l’escola ha fet un gran esforç per apropar-se i donar esperança als nostres alumnes i a les seves famílies. No ha estat un curs fàcil, però ha servit per a posar de manifest la qualitat humana de les persones que formen part de la comunitat educativa del Col·legi Sant Vicenç.

 Us voldria agrair la tasca realitzada durant el curs passat. Tots plegats formeu part d’aquest grup de persones que, generació rere generació, heu sabut fer créixer la llavor de primavera que es va plantar aquell 19 d’abril de 1959 amb la constitució de l’Associació Catòlica de Pares de Família (ara Fundació Educativa Esteve Casals).

Rendició de comptes 

Tal com marca la Llei de fundacions, l’escola ha impulsat l’auditoria dels seus comptes corresponents al curs 2020-2021 (exercici tancat el 31 d’agost de 2021). L’empresa ABANTE PICH AUDITORES és l’encarregada de dur a terme aquesta revisió dels comptes i la posterior redacció de la memòria econòmica. En la segona reunió ordinària del Patronat, que va tenir lloc el 23 de febrer de 2022, es presentaren els comptes del curs 2020-2021. Els resultats de l’auditoria, tot i les dificultats econòmiques provocades per la pandèmia, van ser positius gràcies a l’excel·lent gestió econòmica que s’ha portat a cap i a la confiança que continuen dipositant les famílies en el bon treball fet per l’escola. Com en cursos anteriors, els resultats de l’auditoria estaran a disposició de totes les famílies que estiguin interessades a consultar-los. 

En la mateixa reunió del Patronat també es van aprovar les tarifes de preus i serveis per al proper curs 2022-2023. El Patronat de la Fundació és conscient de les dificultats econòmiques que tenen moltes famílies com a conseqüència de la pandèmia. Per aquest motiu, l’aportació mensual que fan les famílies només s’ha apujat 0,40 € (un increment molt inferior a la pujada de l’IPC), i s’han mantingut els mateixos preus del curs passat en tots els serveis escolars: acollida, menjador i extraescolars.

Tarifa de preus 2022-2023

La Fundació posa a la vostra disposició la nostra adreça de correu electrònic per a qualsevol suggeriment o proposta de millora que vulgueu fer-nos: feec@csantvicens.cat.

Sergi Sales
President de la Fundació Educativa Esteve Casals
Sant Vicenç dels Horts, 8 de març de 2022