Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – maig/juny 2021

Calendari del curs 2021/22
29 de juny de 2021
Comissió de Reutilització de llibres
5 de juliol de 2021
Calendari del curs 2021/22
29 de juny de 2021
Comissió de Reutilització de llibres
5 de juliol de 2021

Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – maig/juny 2021

OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ

 El Patronat de la Fundació, present en els diferents òrgans de govern, ha treballat al llarg de tot el curs 2020-2021 per tal d’assolir els objectius de la seva programació anual.

Una escola sanitàriament segura 

Una de les tasques principals ha estat el seguiment, revisió i difusió de les actuacions per a la contenció de la Covid-19 previstes en el Pla d’organització, d’acord amb la normativa dels Departaments de Salut i d’Educació. Fem una valoració molt positiva de la implementació d’aquestes actuacions, ja que l’índex de grups confinats ha estat molt baix i s’ha pogut comprovar que els possibles focus d’infecció s’han produït fora del centre. Estem molt satisfets que la nostra escola hagi esdevingut un entorn sanitàriament segur per a tots els membres de la comunitat educativa.

Gestió econòmica

Un altre aspecte molt important que s’ha treballat aquest curs ha estat la gestió econòmica del col·legi, tenint present el context de crisi econòmica que estem vivint i el conjunt de despeses derivades de l’aplicació de les mesures de prevenció contra la Covid-19. S’ha fet un treball rigorós que ha donat com a fruit el manteniment del preu de les aportacions que fan les famílies per al curs vinent. 

Comunicació amb les famílies

 Finalment, cal destacar la gran tasca que s’ha realitzat per comunicar a les famílies el Projecte educatiu i el Caràcter propi de la nostra escola. La Jornada de Portes Obertes virtual va tenir més de 370 visites i 90 famílies van assistir a les trobades guiades que es van fer al col·legi. Gràcies a aquesta gran tasca de comunicació, 50 famílies han dipositat la confiança en la nostra escola i han matriculat els seus fills a P3 per al proper curs. 

Ajudes econòmiques a les famílies 

 Una de les finalitats de la Fundació Educativa Esteve Casals és donar suport a les famílies del Col·legi Sant Vicenç. La comissió econòmica del Patronat ha estudiat les 8 sol·licituds d’ajudes econòmiques presentades per les famílies i els ha concedit prestacions per un valor total de 1700 €.

La Fundació continuarà treballant al vostre costat a l’hora de planificar i engegar el curs vinent.

Bon estiu!

Sergi Sales
President de la Fundació Educativa Esteve Casals