Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Octubre 2019

Avaluació Escola – Carta Compromís – Juny 2019
28 d'octubre de 2019
Let’s go to THE PREHISTORY
4 de novembre de 2019

Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Octubre 2019

Benvolguts membres de la comunitat educativa,

En nom de la Fundació Educativa Esteve Casals, us dono la benvinguda al curs 2019-2020.

Comencem un nou curs ple de projectes, d’il·lusions i de canvis en la composició del Patronat. Després de sis anys en el càrrec, Joan Capdevila, primer president de la Fundació Educativa Esteve Casals i titular del Col·legi Sant Vicenç, ha confiat en mi per rellevar-lo a partir d’aquest curs. 

Personalment, no he buscat ser president de la Fundació i titular del Col·legi Sant Vicenç, se’m va proposar i, després de pensar-ho, crec que Déu m’ha regalat aquesta missió per poder servir els altres. Com diu el passatge de l’Evangeli, Déu et dona uns talents i els pots enterrar o, al contrari, posar-los a treballar perquè donin fruit. Probablement, amb aquest sí se’m complica la vida i la de tota la meva família, però estic tranquil perquè tinc la certesa que Déu està amb nosaltres. De segur que m’equivocaré moltes vegades, i, des del primer dia, us demano perdó pels errors que pugui cometre. 

Crec en el treball en equip i compto amb tots vosaltres (mestres i famílies) com a membres de la comunitat educativa. La meva intenció i, per extensió, la del Patronat és estar al servei de totes les persones que formen la nostra l’escola. El meu desig és ajudar-vos, escoltar-vos i treballar al costat vostre pel bé de l’escola. 

Ser patró de la Fundació implica concebre el nostre càrrec com un acte de donació i servei als altres. Aquest és el sentit de la vida que nosaltres, exercint aquesta tasca, tenim la sort de poder viure. Aquesta és la gran experiència a la qual us convido: que, donant la vida, la reps. 

Després d’uns inicis amb dubtes i pors, s’ha demostrat que la transformació de l’escola en una Fundació ha estat un èxit, i tots els indicadors del centre ens confirmen que anem per bon camí. Això ha estat possible, sobretot, per la bona feina que fan totes les persones que formen la comunitat educativa, i vosaltres, com a patrons, també en sou responsables. No s’esperen temps fàcils per a l’escola concertada, i, per aquest motiu, cal que tots seguim treballant units en un mateix camí.

Sergi Sales

President del Patronat i titular del Col·legi Sant Vicenç

22 d’octubre de 2019


La Fundació Educativa Esteve Casals ha estat treballant durant aquest mes d’octubre en diferents àmbits. A continuació, us informem de les actuacions principals dutes a terme: 

Ajudes econòmiques a les famílies

Una de les finalitats de la Fundació és ajudar les famílies del Col·legi Sant Vicenç en l’educació dels seus fills. Per aquest motiu, durant el mes d’octubre, el Patronat ha estudiat les 19 sol·licituds d’ajudes econòmiques presentades per les famílies i ha concedit ajudes per un valor total de 2900 € a les 13 famílies que complien els requisits. Recordem que l’origen dels fons per a assignar els ajuts no prové de cap partida pressupostària, sinó de la recaptació derivada del lloguer que paguen les famílies que fan ús de les instal·lacions de l’escola.

Programació General Anual de la Fundació

El 22 d’octubre va tenir lloc la primera reunió del Patronat d’aquest curs. En aquesta trobada es va presentar la Programació Anual del Patronat, que té com a objectius preferents d’aquest curs:

  1. Revisar i donar a conèixer el Pla de comunicació del centre.
  2. Analitzar els resultats del DAFO i establir propostes de millora.
  3. Organitzar la trobada entre l’AMPA, el PAS i els mestres.
  4. Efectuar un seguiment del procés per a dur a terme la paga compensatòria.
  5. Acompanyar l’Equip Directiu en el relleu dels seus membres.

 La programació inclou les actuacions i mecanismes d’avaluació per a cadascun dels objectius, l’organització dels diferents òrgans de govern i coordinació on participen els membres del Patronat (Equip Titular, Escola de Famílies i la Comissió de Projecte Educatiu i Caràcter Propi) i un calendari anual de les reunions i activitats de la Fundació.

Podeu consultar el document complert a l’enllaç següent: PGA Fundació 19-20

Estudi DAFO 

En la reunió del Patronat, Joan Capdevila (president de la Fundació entre els anys 2013 i  2019) va presentar els resultats i les conclusions de l’estudi DAFO que es va fer a l’escola el curs passat (2018-2019), en què van participar 20 mestres, 58 famílies i 2 membres del PAS. 

L’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) és una eina que s’utilitza de forma habitual per a tenir una visió global d’una entitat, per tal de reforçar aquells aspectes que ja es fan bé, millorar aquells altres que no estan tan desenvolupats i fer front a les possibles amenaces que ens venen de fora. Aquests estudi serà una eina molt útil que permetrà a la nostra escola plantejar estratègies de millora amb vista al futur. La responsable d’impulsar aquesta tasca durant aquest curs serà la Comissió de Projecte Educatiu i Caràcter Propi. Aquesta comissió, formada principalment per membres de l’AMPA i del Patronat, es reuneix un cop al mes i té la funció de donar a conèixer el Caràcter propi del centre i vetllar perquè aquest document sigui la font d’inspiració del seu Projecte educatiu.

Presentació de les memòries de la Fundació 2013-2019

El 29 d’octubre, Joan Capdevila va entregar a l’escola un recull enquadernat de les memòries de la Fundació que va escriure, com a antic president, entre els anys 2013 i 2019. Aquest llibre és un llegat històric de la gran tasca que, de manera desinteressada, ha dut a terme el president sortint durant aquest temps, i també de tota la dedicació i professionalitat que ha demostrat en l’exercici de la seva comesa. Volem agrair a Joan Capdevila l’elaboració d’aquest llibre i la seva manera de ser i treballar durant aquests anys, ja que són un reflex del nostre Caràcter propi i una font d’inspiració per a tots nosaltres.

1a xerrada de l’Escola de Famílies

La Fundació té com a finalitat la promoció, organització o realització de diverses activitats relacionades amb l’educació, com ara conferències i seminaris. Per això col·labora amb la l’AMPA (Comissió Escola-Família) i promociona cada trimestre una xerrada per a pares i mares del centre i de la població.

El passat 29 d’octubre, va tenir lloc la primera xerrada d’aquest curs de l’Escola de Famílies a la biblioteca Ramon Folch del Col·legi Sant Vicenç, a la qual van assistir 30 famílies. El títol de la xerrada va ser “Aprendre a surfejar: educació emocional en família”, i la va conduir Mar Muro, psicòloga i psicopedagoga, assessora escolar i familiar i especialista en desenvolupament infantil i intel·ligència emocional. 

La Fundació posa a la vostra disposició la nostra adreça de correu electrònic per a qualsevol suggeriment o proposta de millora que tingueu: feec@csantvicens.cat.

Sergi Sales 

President de la Fundació Educativa Esteve Casals