Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Octubre 2020

Un viatge ple d’incertesa
30 d'octubre de 2020
Preguntes freqüents sobre la COVID-19 en l’entorn escolar
31 d'octubre de 2020
Un viatge ple d’incertesa
30 d'octubre de 2020
Preguntes freqüents sobre la COVID-19 en l’entorn escolar
31 d'octubre de 2020

Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Octubre 2020

Presentació del curs 2020-2021

Benvolguts membres de la comunitat educativa,

En nom de la Fundació Educativa Esteve Casals, us dono la benvinguda al curs 2020-2021. 

Iniciem un curs únic, marcat per la pandèmia mundial que estem vivint. L’estructura organitzativa de l’escola i el funcionament dels seus òrgans de govern i coordinació són molt diferents als del curs passat, i s’han adaptat a les mesures sanitàries enfront de la Covid-19 que ens han indicat els departaments de Salut i d’Educació. 

Aquest any també és diferent perquè s’inicia un projecte amb un nou Equip Directiu que ha treballat de valent des del mes de juliol per preparar el nou curs i ha redactat un Pla d’organització que forma part de la Programació anual del centre i que regirà el funcionament del col·legi al llarg d’aquest curs. Tant l’AMPA com la Fundació han participat en la seva redacció i han ajustat els objectius i les actuacions de les seves programacions anuals, treballant units per tal que es compleixin les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut. L’objectiu comú és poder tenir una escola sanitàriament segura i pedagògicament i socialment profitosa. La Fundació, per tant, tindrà com a objectiu prioritari dur a terme al llarg de tot el curs un seguiment de la implementació, actualització i difusió de les actuacions previstes en aquest Pla d’organització de centre.

El camí fins al dia d’avui no ha estat fàcil. L’Administració no ens posa les coses fàcils. Ens costa viure en la incertesa -que és sinònim d’inseguretat-, i això ens fa presents les nostres pors i debilitats. Per aquesta raó, voldria agrair a tota la comunitat educativa l’esforç que està fent per preparar l’inici de curs, tot i els grans canvis que hi ha hagut en l’organització de l’escola.

En la primera reunió del Patronat  de l’any passat vaig manifestar que estava tranquil perquè tinc la certesa que no estem sols i que Déu ens ajuda en la gestió de l’escola. Avui, tot i les dificultats, ho continuo creient, i puc assegurar-vos que afrontem l’inici del curs amb pau. La pandèmia mundial que vivim ens fa present la mort i la nostra petitesa, però crec que també  té algun aspecte positiu, perquè ens ha fet valorar la vida, ens ha fet créixer com a persones i ens ha unit com a comunitat educativa.

Per això, especialment en aquest curs, us convido a treballar units, a fer comunitat. A fer-nos costat els uns als altres, perquè el futur és incert i de ben segur que al llarg de l’any passarem per moments difícils en els quals necessitarem l’ajut de l’altre. En aquest sentit, podeu comptar sempre amb mi per ajudar-vos en tot el que necessiteu.

El nostre Caràcter propi parla de l’actitud d’acolliment, en especial d’acollir les persones amb més dificultats. El 14 de setembre vam poder viure un moment històric, quan, després de més de sis mesos, els nostres alumnes van retornar a l’escola. Per aquest motiu us convido, i em convido a mi mateix, a treballar aquest curs per tal que els alumnes i les famílies se sentin acollides amb amor pedagògic. Acollir una persona amb una mirada d’amor va més enllà de qualsevol corrent pedagògic i projecte educatiu. Aquesta mirada té la capacitat de commoure el cor, de transformar-lo, perquè una persona que se sent estimada se sent acollida i experimenta la veritable pau.

Aquest curs també es recordarà per la impossibilitat d’accedir al recinte de l’escola per part de les famílies. Per aquest motiu, caldrà fer un gran esforç per comunicar a tots els pares i les mares el treball que es duu a terme amb l’alumnat del col·legi i en els moments que tinguem grups confinats. No sabem si aquest curs podrem convocar la Jornada de Portes Obertes presencialment, i, per tant, cal potenciar la campanya de difusió del Projecte educatiu del centre al llarg de tot el curs. 

És molt important tenir present que estem vivint també una crisi econòmica que està afectant  moltes de les nostres famílies, i que, en conseqüència, caldrà dissenyar una previsió econòmica que tingui en compte aquestes circumstàncies. En aquest sentit, convindria que els diferents òrgans de coordinació i gestió de l’escola proposessin noves fonts d’ingressos per a poder ajudar les famílies amb més dificultats.

Finalment, m’agradaria demanar-vos que feu costat i ajudeu el nou Equip Directiu, format per la Mònica, la Laia i el Manel. Sé que han passat per moments complicats, plens de dubtes i neguits, i comencen la seva tasca en un curs molt difícil. Però crec que aquestes dificultats els han unit i han treballat molt i força bé fins al dia d’avui, ocupats en la preparació de tota l’organització de l’escola. Tenen tot el suport de la Fundació, i continuarem treballant junts amb el propòsit que puguin desenvolupar durant dels propers anys un Pla estratègic d’acord amb el Projecte educatiu i Caràcter propi del nostre centre.

Moltes gràcies, i que tingueu un bon inici de curs!

Presentació de les Programacions Generals Anuals del curs

El 27 d’octubre va tenir lloc la primera reunió del Patronat d’aquest curs. En aquesta trobada es van presentar i aprovar les Programacions Anuals del Patronat, del Col·legi i de l’AMPA. Les tres programacions s’han redactat en coherència amb la situació de pandèmia que estem vivint i d’acord amb el Pla d’organització del centre per tal que els seus objectius i les seves actuacions compleixin les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut establertes pels Departaments de Salut i Educació.

La Programació Anual del Patronat té com a objectius preferents per aquest curs:

  1. Dur a terme un seguiment de la implementació, actualització i difusió de les actuacions previstes en el Pla d’organització de centre.
  1. Acompanyar el nou Equip Directiu en la redacció del Pla estratègic d’acord amb el Projecte educatiu i el Caràcter propi del centre.
  1. Preparar els pressupostos del curs 2021-2022 d’acord amb el context de crisi econòmica actual.
  1. Cercar fonts d’ingressos per a poder gestionar les ajudes econòmiques per a les famílies.
  1. Impulsar la campanya de difusió del centre.
  1. Impulsar l’organització de les d’activitats formatives per a les famílies previstes en el Pla d’organització de centre.

La programació inclou les actuacions i mecanismes d’avaluació per a cadascun dels objectius, l’organització dels diferents òrgans de govern i coordinació on participen els membres del Patronat (Equip Titular, Escola de Famílies i la Comissió de Projecte Educatiu i Caràcter Propi) i un calendari anual de les reunions i activitats de la Fundació.

Podeu consultar el document complert a l’enllaç següent: 

 https://www.csantvicens.cat/download/pga-fundacio-curs-2020-21/?wpdmdl=21582&refresh=5fa9493b842701604929851

Sergi Sales

President del Patronat i titular del Col·legi Sant Vicenç

30 d’octubre de 2020