Nova aula polivalent a infantil

Butlletins (2012-2017)
14 de gener de 2017
Nous canals Telegram
27 de setembre de 2017

Nova aula polivalent a infantil

A fi de poder-hi fer activitats musicals, robòtica, ioga, projecció d’imatges, etc., s’ha reformat l’antiga biblioteca, on s’ha instal·lat parquet, s’han pintat les parets i s’ha canviat la il·luminació. Des d’aquí donem les gràcies a Anna Cuadrado, mare de l’escola, que va presentar el projecte de reforma d’aquesta sala i que l’Equip Titular va trobar molt oportú, atès que cobria les necessitats que des de feia temps reclamaven les mestres d’infantil.