Objectius de la Fundació

Recordem amb emoció Mossèn Mateu
1 de juliol de 2023
S’està construint una nova cuina
12 de juliol de 2023

Objectius de la Fundació

wood block with business success, goal, strategy, target, mission, action, objective, teamwork, research and idea concept

En finalitzar un curs toca fer balanç de les tasques que s’han pogut dur a terme. El Patronat de la Fundació, present en els diferents òrgans de govern, ha treballat al llarg de tot l’any per assolir els següents objectius de la seva programació anual. 

Ajudar econòmicament les famílies

Una de les finalitats de la Fundació Educativa Esteve Casals és donar suport a les famílies del Col·legi Sant Vicenç en l’educació dels seus fills i filles. Per aquest motiu, la Comissió Econòmica del Patronat ha estudiat les 12 sol·licituds d’ajudes econòmiques presentades per les famílies al llarg del mes de febrer i ha concedit prestacions per un valor total de 936 € a totes elles, ja que complien els requisits demanats. 

Donar a conèixer el Projecte educatiu del Col·legi Sant Vicenç

Un dels objectius principals de la Fundació és comunicar a les famílies el Projecte educatiu i el Caràcter propi de la nostra escola. Per aquest motiu, hem participat en la Mostra d’Entitats, els dies 21 i 22 de gener, i en la Jornada de Portes Obertes del 4 de març, acompanyats pels mestres, membres de l’AMPA i el personal d’administració i serveis.

Finalment, també s’ha publicat i donat a conèixer a les famílies la Memòria de la Fundació Educativa Esteve Casals del curs passat (2021-2022), la qual recull el grau d’assoliment dels objectius, l’estructura organitzativa i les principals activitats de la Fundació, el col·legi i l’AMPA. L’objectiu d’aquest document és, a més d’explicar els projectes i serveis que ofereix l’escola, descriure les metodologies i els valors amb què és educat el nostre alumnat per tal que es desenvolupi en totes les dimensions de la persona.

Gestionar econòmicament el col·legi

Un altre aspecte molt important que s’ha treballat aquest curs ha estat la gestió econòmica del col·legi, tenint presents els diversos factors que posen en perill la futura viabilitat econòmica de les escoles concertades. Em refereixo, entre d’altres, a la baixa natalitat, la reducció de la ràtio a 20 alumnes per grup, l’increment de la despesa energètica, la necessitat de realitzar inversions a l’escola, etc. Aquest context que estem vivint suposa tot un repte per a la Fundació en els anys vinents, ja que haurà de buscar noves fórmules per a gestionar eficientment el Col·legi Sant Vicenç.

Desenvolupar el projecte per a la construcció de la nova cuina

En els darrers dos cursos s’ha treballat, amb Fundesplai i la Comissió de Menjador, en el disseny d’una nova cuina i en la distribució dels espais del menjador per adequar-los a les necessitats actuals. Les obres es duran a terme aquest estiu. Està previst que la nova cuina estigui en funcionament durant el mes de setembre.

Sergi Sales
President de la Fundació Educativa Esteve Casals