Objectius preferents del curs 2021-2022

Tornen les classes amb l’auxiliar de conversa
26 d'octubre de 2021
Els nois i noies del cicle superior celebrem la castanyada
29 d'octubre de 2021
Tornen les classes amb l’auxiliar de conversa
26 d'octubre de 2021
Els nois i noies del cicle superior celebrem la castanyada
29 d'octubre de 2021

Objectius preferents del curs 2021-2022

Objectius preferents del curs 2021-2022 

El 27 d’octubre va tenir lloc la primera reunió del Patronat d’aquest curs. En aquesta trobada es van presentar i aprovar les Programacions Anuals del Patronat, del Col·legi i de l’AMPA. Les tres programacions s’han redactat en coherència amb la situació de pandèmia que estem vivint i d’acord amb el Pla d’organització del centre per tal que els seus objectius i les seves actuacions compleixin les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut establertes pels Departaments de Salut i Educació. 

Un any més, la intenció del Patronat i la meva és estar al servei de totes les persones que formen la comunitat educativa del Col·legi Sant Vicenç, buscant sempre, en primer lloc, el bé de l’alumnat i les seves famílies.

La Programació Anual del Patronat té com a objectius preferents per aquest curs:

1. Dur a terme un seguiment de la implementació, actualització i difusió de les actuacions previstes en el Pla d’organització de centre.

2. Acompanyar el nou Equip Directiu en la redacció del Pla estratègic d’acord amb el Projecte educatiu i el Caràcter propi del centre.

3. Millorar la coordinació entre les escoles concertades del poble per afrontar conjuntament els reptes actuals.

4. Dur a terme el procés per a la renovació del Consell escolar.

5. Implementar la plataforma de gestió escolar Clickedu.

6. Preparar els pressupostos del curs 2022-2023 d’acord amb el context de la crisi econòmica actual.

7. Gestionar les ajudes econòmiques per a les famílies.

8. Fer difusió de les actuacions que duen a terme la Fundació i el Col·legi Sant Vicenç.

La programació inclou les actuacions i mecanismes d’avaluació per a cadascun dels objectius, l’organització dels diferents òrgans de govern i coordinació on participen els membres del Patronat (Equip Titular i la Comissió de Projecte Educatiu i Caràcter Propi) i un calendari anual de les reunions i activitats de la Fundació.

Podeu consultar el document complert a l’enllaç següent:

Sergi Sales
President de la Fundació Educativa Esteve Casals