Objectius preferents del curs 2022-2023

Excursió al Museu d’Història de Catalunya
28 d'octubre de 2022
LA CASTANYADA A L’ESCOLA!
4 de novembre de 2022

Objectius preferents del curs 2022-2023

wood block with business success, goal, strategy, target, mission, action, objective, teamwork, research and idea concept

El 27 d’octubre va tenir lloc la primera reunió del Patronat d’aquest curs. En aquesta trobada es van presentar i aprovar les Programacions Anuals del Patronat, del Col·legi i de l’AMPA

Aquest curs, la Fundació s’ha fixat com a objectius prioritaris:

1. Acompanyar l’Equip Directiu en el desenvolupament dels objectius de l’àmbit institucional del Projecte educatiu del centre, d’acord amb el seu Caràcter propi.

2. Preparar els actes per commemorar el 10è aniversari de la creació de la Fundació, que se celebraran al llarg del proper curs 2023-2024.

3. Desenvolupar un projecte amb la finalitat de recollir donacions per a la Fundació que ajudin a desplegar algunes activitats pedagògiques per a les quals no disposem de recursos econòmics necessaris i que permetin donar suport, d’acord amb el nostre Caràcter propi, a aquelles famílies amb situacions econòmiques més desfavorables.

4. Tornar a organitzar la trobada entre l’AMPA, el PAS i els mestres que ha estat interrompuda els darrers anys a causa de la pandèmia i que servia de vincle d’unió entre els diferents membres de la comunitat educativa.

5. Millorar la coordinació entre les escoles concertades del poble, mitjançant trobades trimestrals, amb la finalitat de treballar units per afrontar conjuntament els reptes actuals, vetllar pel manteniment de l’ideari cristià que compartim i millorar la transició entre les etapes de primària i secundària.

6. Preparar els pressupostos del curs 2022-2023 tenint presents els diversos factors que cal tenir presents per assegurar  la futura viabilitat econòmica del col·legi en els propers anys. Em refereixo, entre d’altres, a la baixa natalitat, la reducció de la ràtio a 20 alumnes per grup, l’increment del nombre de famílies amb una situació socioeconòmica desafavorida, l’augment de la despesa energètica i  la necessitat de realitzar inversions a l’escola. 

7. Fer difusió de les actuacions que duen a terme la Fundació i el Col·legi Sant Vicenç i procurar  que la comunitat educativa hi participi activament. És per això que, tal com acabo de dir, us convido des d’avui a participar activament en totes aquelles activitats que el col·legi organitza.

8. Finalment, cal continuar treballant per impulsar el desenvolupament de diferents projectes, entre els quals voldria destacar  la renovació de la biblioteca.

Sergi Sales
President de la Fundació Educativa Esteve Casals
Sant Vicenç dels Horts, 26 d’octubre de 2022