Objectius preferents del curs 2023-2024

Benvinguda al curs 2023-2024
5 de setembre de 2023
L’AMPA cedeix 7 ordinadors portàtils als alumnes
2 d'octubre de 2023
Benvinguda al curs 2023-2024
5 de setembre de 2023
L’AMPA cedeix 7 ordinadors portàtils als alumnes
2 d'octubre de 2023

Objectius preferents del curs 2023-2024

Target objective for business objective target goal concept, Business strategy planning management, Business process development, Quality control assessment business goal

El 10 d’octubre va tenir lloc la primera reunió del Patronat d’aquest curs. En aquesta trobada es va presentar i aprovar la Programació Anual del Patronat

Aquest curs, la Fundació Educativa Esteve Casals s’ha fixat com a objectius prioritaris:

1. Preparar els actes per commemorar el 10è aniversari de la creació de la Fundació Educativa Esteve Casals. Aprofito l’avinentesa per a convidar-vos a la celebració que, si Déu vol, es durà a terme el 14 de gener de 2024, coincidint amb la inauguració de la nova cuina.

2. Organitzar la trobada entre l’AMPA, el PAS i els mestres amb la finalitat d’establir propostes per a incrementar les donacions a la Fundació que ajudin a desplegar algunes activitats pedagògiques per a les quals no disposem de recursos econòmics necessaris, i que permetin donar suport, d’acord amb el nostre Caràcter propi, a aquelles famílies amb situacions econòmiques més desfavorables. En aquest sentit, m’agradaria recordar que, el curs passat, un 28% de l’alumnat del Col·legi Sant Vicenç va rebre ajudes directes de la Fundació mitjançant descomptes i beques.

3. Impulsar, conjuntament amb el Departament d’Educació Física, el projecte de la reforma de l’aula de psicomotricitat per tal que s’adeqüi a la normativa sanitària.

4. Preparar els pressupostos del curs 2024-2025 tenint presents els diversos factors que posen en perill la futura viabilitat econòmica del col·legi en els pròxims anys, entre els quals podem destacar la baixa natalitat, la reducció de la ràtio, l’increment de l’alumnat NEE-B, l’increment de la despesa energètica, la necessitat de realitzar inversions a l’escola, etc. 

5. Fer difusió de les actuacions que duen a terme la Fundació i el Col·legi Sant Vicenç i desenvolupar estratègies per a procurar millorar la implicació de la comunitat educativa en cadascuna de les accions que es programin. Després de la pandèmia hem pogut observar una disminució en la participació d’algunes activitats que formen part del nostre Projecte educatiu, com ara la biblioteca escolar, l’obertura del pati a les tardes, les xerrades per a les famílies, etc. Cal continuar treballant per procurar recuperar la identificació dels membres de la nostra comunitat amb el Caràcter propi de l’escola.

Un any més, les finalitats del Patronat que represento són vetllar perquè es mantingui l’ideari del nostre centre i estar al servei de totes les persones que formen la comunitat educativa. Els membres del Patronat tenen la missió de treballar pel bé de l’escola, especialment pel de l’alumnat i les famílies més vulnerables. 

La Fundació Educativa Esteve Casals, que us ofereix tot el seu acompanyament i suport, compta amb la col·laboració de tots vosaltres. 

Sergi Sales

President de la Fundació Educativa Esteve Casals

Sant Vicenç dels Horts, 12 de setembre de 2023