Presentació – Objectius de la PGA

Iniciem un nou curs plens d’esperança
14 de setembre de 2021
Els més petits de l’escola
20 de setembre de 2021
Iniciem un nou curs plens d’esperança
14 de setembre de 2021
Els més petits de l’escola
20 de setembre de 2021

Presentació – Objectius de la PGA

AGRAÏMENT

Quan ens fan un regal estem contents i en donem gràcies. L’alegria sorgeix del nostre interior perquè hem estat objecte d’un reconeixement extern a nosaltres, i n’estem agraïts. I si aquest regal és molt gran o immerescut, fins i tot ens podem animar a fixar-nos algun propòsit i a comprometre’ns en la realització d’alguna obra important. De vegades un present fins i tot segella un projecte de vida compartit i el fidelitza. Donem gràcies quan estem contents i animats.

Aquest nou curs, iniciat oficialment el 13 de setembre, potser ve mancat d’alegria i ànim a causa de la presència permanent de la pandèmia i les seves conseqüències, que fa temps que anem arrossegant en diversos àmbits: escolar, familiar, social… A poc a poc, la falta d’esperança, la por, la sensació de solitud, entre altres sentiments, sembla que ens van caient com un pes sobre el nostre ànim. Més que un regal, ens fa l’efecte que tot plegat ens ha afeblit la il·lusió. 

En aquesta situació se m’acut una sortida: i si féssim el camí invers? És a dir, si ens paréssim a pensar, busquéssim raons per a estar agraïts i les trobéssim, potser retrobaríem l’alegria i l’ànim.  

Per començar, hi ha un fet real que és la nostra existència, que no controlem: la pròpia vida, que ens ha estat donada, les circumstàncies de la qual ningú de nosaltres no ha escollit. D’aquest enorme regal n’hauria de sortir un primer motiu d’agraïment

El segon motiu el podem trobar de ben segur entre les persones que ens estimen i estimem, com també en moments i situacions que ens han fet feliços: la família, els amics, els companys, la nostra feina, celebracions molt especials que encara recordem, viatges, vacances… 

Si, tot i això, no ens sorgeix cap tipus d’agraïment, podem emprendre una ruta diferent: apaguem els sorolls que no ens deixen escoltar allò que és essencial, mirem d’entrar dins nostre i tanquem la porta, ben endins, en silenci, sense por del que puguem trobar o sentir. Sí, en silenci, ben endins… 

Sentiu l’agraïment? La seva veu és suau i té el poder d’omplir-nos d’una alegria immensa. No demana res, només vol fer-nos el gran regal: percebre la seva presència. La noteu?…

Crec que en aquest inici del curs 2021-2022 -tan especial per diferents motius- el nostre Caràcter propi adquireix molt de sentit. Recordem que és un llegat rebut d’uns pares i unes mares que durant els 57 anys d’història de la nostra escola han trobat l’agraïment autèntic, i, enduts per una il·lusió contínuament renovada, l’han volgut deixar escrit per a la posteritat i compartir-lo. No han tingut cap altra intenció que la de regalar el tresor que van trobar. 

Els bons regals venen dels qui ens estimen, dels qui dediquen temps i recursos propis per als altres. Sentirem l’agraïment si acollim aquest regal i el fem nostre sense cap afany de protagonisme, convençuts que som simples hereus del treball dels qui ens han precedit. 

Juntament amb els nostres alumnes, tenim un deure, que no és altre que trobar el regal i compartir-lo. L’educació no és més que això: persones del món que, agraïdes, volen compartir i donar a conèixer el que saben i estimen a les noves generacions. I encara més: d’acord amb l’etimologia de la paraula “educar”, es lliuren, esperançades, a la formosa comesa de treure de l’ànima de l’infant tot allò que té de bo; dit altrament: promoure el seu desenvolupament intel·lectual i afectiu i incentivar-lo en l’aprenentatge de nous coneixements i destreses.

Si aquestes senzilles reflexions ens han ajudat a recobrar l’ànim i l’alegria, disposem-nos a regalar als infants l’educació que es mereixen; mirem, entre tots, de redescobrir els fonaments de la nostra vocació; consensuem els objectius generals pedagògics que aquest curs guiaran les actuacions més importants del Col·legi Sant Vicenç; compartim els nostres projectes; acceptem les propostes d’innovació que siguin més assumibles i adequades a les actuals circumstàncies; cerquem en el Projecte educatiu els criteris que donen unitat a les accions dels cicles i els departaments. Comencem a caminar en equip, com hem intentat sempre. 

Jaume Folqué Nicolau
-Director pedagògic-

Sant Vicenç dels Horts, setembre de 2021

 

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS

1. Assolir un bon rendiment acadèmic analitzant els resultats i comparant-los amb els indicadors de progrés d’anteriors cursos.

2. Revisar el Pla estratègic del Projecte educatiu del centre per elaborar un Pla de direcció.

3. Realitzar la valoració del mètode Jump Math d’aprenentatge de les matemàtiques.

4. Iniciar l’elaboració del Pla de Lectoescriptura de centre.

5. Fer el seguiment de la implementació del ABP al nostre centre.

6. Revisar el Pla TAC de cara a l’elaboració de l’Estratègia Digital de Centre (EDC).

7. Conèixer i revisar, dins del Projecte de Convivència, les propostes i actuacions en els diferents àmbits. 

Altres objectius i/o actuacions provinents de la Memòria anual.

  • Vetllar per la continuïtat del suport educatiu de la vetlladora i la TIS.
  • Recuperar el servei d’Activitats extraescolars i de Biblioteca, i que les famílies puguin acompanyar els alumnes de P3 dins de l’aula ordinària en petits grups els dos dies d’adaptació.
  • Recuperar les trobades de Claustre que es feien en cursos anteriors, trobant l’equilibri entre la gestió per la pandèmia i la gestió pedagògica.
  • Optimitzar la relació entre els equips de cicle, tutors i el DPO.