Projecte de Convivència

DENIP 2018
1 de febrer de 2018
Carnestoltes 2018
9 de febrer de 2018

Projecte de Convivència

Concept

La participació de les famílies en el qüestionari del Projecte de Convivència ha estat del 54%, una dada que considerem força bona i que denota l’interès que suscita aquest tema.

Recollint, sintetitzant i analitzant les dades podem conèixer lopinió d’una família tipus de la nostra escola:

La família del Col·legi Sant Vicenç té molt clar que els infants han de respectar al professorat i tenir una bona disciplina, i que els han de demanar les mateixes responsabilitats sense tenir en compte la diferència de gènere.

molt interès en què el professorat linformi sovint del rendiment del seu fill i fan tot el possible per assistir a les reunions.

Considera que és normal que es donin problemes de convivència a tot arreu i que s’han de tractar. També creu que se’n generen molts perquè no es donen pautes ni es posen límits de comportament a casa, i és precisament a casa on s’ha d’ensenyar més a comportar-se correctament que a l’escola.

La família tipus reconeix que a vegades necessita ajuda a l’hora de plantejar certs problemes de convivència.

Creu que al col·legi els nens i nenes van a aprendre i també s’han de resoldre altres assumptes que es donin, però no tots. La majoria de conflictes que es produeixen a l’escola sí que els han de solucionar els mestres.

Opina que l’alumnat no s’ha d’agrupar en funció del seu rendiment, capacitats i procedència, i que si no hi ha problemes de convivència les coses van bé.

Pensa que els pares són els responsables de justificar les absències dels fills i filles a l’escola, però no té tan clar que els mestres hagin d’intervenir en la forma de vestir i els objectes que portin.

Entén que participar en activitats a l’escola, Ampa, etc., pot millorar globalment la convivència.

Projecte de Convivència