Objectius, plans i projectes

Comptem amb un Projecte educatiu de qualitat en procés constant de millora, amb indicadors d’assoliment dels seus objectius pertinents, i amb estratègies, plans i projectes eficaços i innovadors.

Objectius preferents del nostre Projecte Educatiu

Potenciem les capacitats intel·lectuals de l’alumnat per tal que assoleixin uns bons resultats en totes les àrees
1
Potenciar les capacitats intel·lectuals de l’alumnat per tal que assoleixin uns bons resultats acadèmics i les competències bàsiques, d’acord amb els principis d’excel·lència i equitat...
2
... en les àrees instrumentals lingüístiques,
3
matemàtiques...
4
... i en l’àrea de coneixement del medi; promovent el coneixement dels trets propis de Catalunya i afavorint l’arrelament al medi històric, social cultural i natural de Sant Vicenç dels Horts.

5
Ajudar els alumnes a descobrir i potenciar les seves qualitats i capacitats físiques i artístiques.
6
Potenciar el desenvolupament de la dimensió ètica i transcendent dels alumnes, com també dels valors cristians que orienten l’acció educativa del professorat i les famílies.
7
Promoure la construcció de la pròpia identitat de l’alumnat i l’autonomia en el seu aprenentatge.
8
Promoure l’aprenentatge i la pràctica de la convivència.

9
Atendre la diversitat de l’alumnat i donar resposta a les seves necessitats educatives des de l’enfocament de l’escola inclusiva.
10
Garantir l’acció tutorial com un conjunt d’intervencions educatives i dels processos individuals i de grup que orienten l’alumnat a assolir un desenvolupament integral de la persona.
11
Compartir família i escola una acció educativa coherent a través d’una relació propera i de cooperació.
12
Avaluar la tasca del professorat i la direcció, amb vista a la millora constant de la nostra acció educativa.

Principals plans i projectes

Aprenentatge significatiu partint dels interessos dels alumnes
projectes-competencies-basiques

Assoliment excel·lent de les CB de les àrees instrumentals (lingüístiques i matemàtiques)

qui-som-instrumental

Promoció d’activitats educatives per promoure el talent

qui-som-cognitiva

Projecte lingüístic: distribució curricular trilingüe (català, castellà, anglès)


projectes-lectura-escriptura

Pla de lectura i d’escriptura d’èxit educatiu

qui-som-cognitiva

Auxiliar de conversa en anglès

qui-som-cognitiva

Projecte de robòtica i pensament computacional


projectes-jump-math

Jump Math

projectes-escacs

Activitat d’escacs, sudokus, jeroglífics...

projectes-festes

Festes i activitats culturals


qui-som-cognitiva

Hort escolar

projectes-esport

Projecte esportiu

projectes-teatre

Teatre


projectes-nadal

Vivim el Nadal

projectes-tutoria

Tutoria Individualitzada

projectes-diversitat

Pla d’atenció a la diversitat


projectes-autonomia

Activitats per fomentar l’autonomia personal

projectes-convivencia

Pla de convivència

projectes-sortides-colonies

Colònies escolars


projectes-apadrinament-lector

Apadrinament lector

qui-som-cognitiva

Suport psicopedagògic (psicòloga, MEE i logopeda, TEI, vetlladora)