Purificadors d’aire a les aules

Un Nadal diferent
9 de gener de 2021
El Concurs de Pessebres, un èxit de participació!
17 de gener de 2021

Purificadors d’aire a les aules

Durant el passat mes de desembre van instal·lar-se 21 aparells purificadors d’aire amb filtre HEPA -un a cada aula- amb l’objectiu de controlar i optimitzar la qualitat de l’aire. La seva funció és filtrar l’aire sense modificar la temperatura de l’ambient al llarg de tota la jornada escolar en què estaran en funcionament.

Tot i la posada en marxa d’aquests aparells, caldrà continuar amb la ventilació prescriptiva de les aules, tot obrint les portes i les finestres un mínim de 20 cm, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.

Aquestes mesures es fonamenten en el document dOrientació sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la COVID-19 dels Departaments d’Educació i de Salut -publicat el 5 de novembre de 2020-, en la Guía para la ventilación en aulas del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) -editat el mes d’octubre de 2020- i en el recent document dels Departaments d’Educació i de Salut de l’11 de gener de 2021 Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la COVID-19.