Activitats Extraescolars 2021-2022

Cada dia, a partir de les 17h, el Col·legi Sant Vicenç posa a la disposició de les famílies un ampli ventall d'activitats extraescolars. Descobreix-les!
Informació important

· El període de lliurament de les inscripcions finalitzarà el 30/09/21.
· Les activitats es portaran a terme si s’arriba al nombre mínim fixat d’inscripcions i s’establiran llistes d’espera si se supera el màxim. Per a totes les activitats, el nombre mínim d’alumnes inscrits haurà de ser 6 i el nombre màxim serà aquell que es marca en aquest document.
· En cas de confinament o per força major, les activitats no es realitzaran i s’abonarà la part proporcional del mes a les famílies.
· La baixa d’una activitat s’ha de tramitar abans del dia 25 del mes anterior, a l’adreça electrònica següent: extraescolars@csantvicens.cat
· Excepte les persones responsables de les activitats (coordinadors i monitors), ningú no pot accedir als espais on es realitzen.

Fem TIC

Els/les alumnes treballaran l’escriptura mitjançant l’ordinador per tal de millorar i agilitzar aquesta capacitat. Aprendran a crear el seu bloc personal on inclouran imatges, vídeos, enllaços i textos. D’altra banda, coneixeran programes d’edició de vídeo amb els que aprendran a realitzar muntatges audiovisuals. Es treballarà amb l’entorn de Google Chrome, ja que és el que utilitza en horari lectiu. Finalment, s’iniciaran en el gran món de la programació i seran capaços de crear animacions i videojocs

Aeròbic / Dansa

Els/les alumnes faran gimnàstica amb música, tot realitzant jocs rítmics i de coordinació a fi de tonificar els músculs, millorar la capacitat aeròbica i coordinar el ritme i el moviment. També treballaran altres estils de ball, com funky, hip hop, country o batuka.

Bàsquet

Mitjançant activitats i exercicis relacionats amb el bàsquet, els/les alumnes aprendran aspectes específics d’aquest esport, sempre prioritzant la part més lúdica i emprant la competitivitat com a vehicle de superació personal.

Futbol sala

Mitjançant l’extraescolar, els/les alumnes adquiriran destreses i habilitats relacionades amb aquest esport. Realitzaran exercicis específics i també podran posar-se a prova en els partits, tot interaccionant constantment amb els seus companys i companyes.

Iniciació a l'esport

Els/les alumnes realitzaran exercicis esportius, i efectuaran diferents jocs i circuits on es fomentarà el treball en equip o bé per treballar la velocitat, la flexibilitat i especialment la coordinació.

Robòtica

Impartida per una empresa externa (Robòtix Penedès) per aprendre a dissenyar, construir i programar robots. Fomenta el treball en equip i la capacitat creativa de forma lúdica.

Atletisme

Una activitat de promoció esportiva i no competitiva amb la que l’alumnat s’exercitarà per buscar la satisfacció personal de manera integral. Aquesta activitat amb el seu enfocament lúdic els permetran iniciar-se en les diferents modalitats atlètiques i descobrir el món de l'atletisme. Un espai per continuar amb la formació de l’alumnat com a persones respectuoses amb els companys i l’entorn, tot prenent consciència de les seves capacitats i adquirint la motivació envers la pràctica de l’esport

Patinatge

Una activitat de promoció esportiva de lliscaments en superfície regular. amb la qual l’alumnat s’iniciarà en el món del patinatge i les seves diferents modalitats. Fomenta l’equilibri, la coordinació i altres habilitats motrius mitjançant jocs.

Música

En les classes de sensibilització musical es treballaran diferents aspectes a través de l’escolta, la veu i el cos: l’alumnat cantarà, seguirà el ritme de la música tot ballant, tocarà instruments, es mourà seguint el compàs d’una melodia, inventarà ritmes nous i aprendrà certs conceptes musicals de forma lúdica. D’aquesta manera, els/les alumnes desenvoluparan la sensibilitat, la col·laboració amb els altres el respecte, la creativitat i la imaginació. Al mateix temps, s’exercitaran capacitats com l’atenció, la percepció sonora, la memòria rítmica, la melodia, la concentració , la projecció de la veu i el desenvolupament motriu.