• Sortides i colònies. Col·legi Sant Vicenç
Cada cicle organitza una sortida com a mínim per trimestre d’un dia sencer. Els objectius es corresponen a la programació de l’aula.

Es poden fer més sortides tot respectant el pressupost que hi ha assignat.

Tots els grups classe fan colònies. Aquestes són de dos dies i una nit des de P3 d’Infantil fins a 1r curs de Primària. Els demés cursos les fan de tres dies i dues nits.