Maria Pastor Font, exassociada i àvia d’un alumne del Col·legi Sant Vicenç

Jesús Churio Ruiz, exdirector del Col·legi Sant Vicenç
4 de juliol de 2017

Maria Pastor Font, exassociada i àvia d’un alumne del Col·legi Sant Vicenç

“En guardo un record boníssim, del pare Casals. Jo el definiria com un capellà abnegat i lliurat al jovent. Gràcies a ell es va fundar, al cap d’uns anys, l’Acadèmia. Jo formava part d’un dels grups de noies dels anomenats cercles d’estudis, que ell dirigia. Ens reuníem setmanalment -per separat, nois i noies- i comentàvem textos evangèlics, les lectures de la missa del diumenge o algun llibre catòlic. Els grups es constituïen tenint en compte l’edat dels seus components.”