Trobada de la comunitat educativa.

Trobada amb Salesians Sant Vicenç
13 de febrer de 2018
Reunió informativa sobre les quotes 2018-2019
20 de febrer de 2018

Trobada de la comunitat educativa.

 El dijous 15 de febrer hi va haver una trobada entre membres del Claustre, famílies de l’escola i representants del PAS. A partir dels resultats de l’enquesta que ja havíem compartit, ens vàrem centrar en:

  • Participació en la gestió del centre.
  • Participació pedagògica a l’aula.
  • Relació escola-família i seguiment de l’alumne.

Els assistents van expressar el seu parer sobre les accions que fem bé, les que es podrien millorar i les que podrien fer-se millor. Unes 60 persones vàrem estar debatent aquests temes, primer en grups de treball i després al llarg d’una posada en comú. Ara toca analitzar les conclusions de la trobada i posar fil a l’agulla en alguna de les moltes propostes que van sortir després del debat.