Un pas més en innovació

Aportacions del DPO a la CORONACRISI (20/04 -26/04)
20 d'abril de 2020
Un Sant Jordi diferent
22 d'abril de 2020

Un pas més en innovació

L’últim trimestre del curs passat va començar el desplegament de la plataforma “G Suite for Education” al Col·legi Sant Vicenç. Aquest inici de curs, després d’una formació als mestres i membres del PAS i la incorporació d’ordinadors Chromebook, juntament amb les aplicacions que ofereix “G Suite for Education”, volem fer un pas més en innovació i poder ajudar al fet que els alumnes potenciïn la seva creativitat, comparteixin continguts i treballin de manera cooperativa i col·laborativa.

chromebooks_csantvicens