Context social, educatiu i escolar

L’estudi i l’anàlisi de les característiques socials i culturals del nostre context i les necessitats de les famílies i el seu alumnat defineixen i actualitzen constantment el nostre Projecte educatiu.

Context social

Som una escola concertada de doble línia d’educació infantil (P3, P4 i P5) i primària, fundada l’any 1964 amb capacitat per a 450 alumnes

Som una escola concertada de doble línia d’educació infantil (P3, P4 i P5) i primària, fundada l’any 1964 amb capacitat per a 450 alumnes. Gràcies a un conveni amb l’escola Salesians de Sant Vicenç, el nostre alumnat té l’oportunitat de cursar l’educació secundària (ESO), el batxillerat i cicles formatius de grau mitja i superior.

L’any 1992 s’estrena el nou edifici escolar, construït amb l’esforç de les famílies de l’escola.

D’un ambient familiar en el seus inicis s’ha passat a un bon ambient entre les famílies actualment, implicades i participatives.

En els darrers 10 anys, una de cada 5 famílies del poble ha volgut matricular els seus fills a la nostra escola.

Els motius per triar el nostre centre són el seu Projecte educatiu, les referències rebudes, el perfil de les famílies i les seves instal·lacions.

Les famílies responen a un perfil socioeconòmic mitjà i amb estudis superiors a la mitjana del país. Creuen que el més important en l’educació és la promoció dels valors, l’educació integral i l’autonomia de l’alumnat. Alhora, la capacitat personal més ben valorada és la de tenir seguretat afectiva i emocional, i el saber conviure i respectar els altres.

Una majoria de famílies són castellanoparlants i bilingües amb els fills.

Les famílies valoren molt positivament els serveis que ofereix l’escola: Departament psicopedagògic, acollida, menjador, extraescolars, biblioteca, pati obert, lloguer d’espais, etc.

Gràcies a un conveni amb l’escola Salesians de Sant Vicenç, el nostre alumnat té l’oportunitat de cursar l’educació secundària (ESO), el batxillerat i cicles formatius de grau mitja i superior
450

Alumnes

Context educatiu

Som una escola amb prestigi i força avançada en la cultura de l’avaluació per a la millora
Actualment estem adherits al programa d’innovació pedagògica Escola Nova 21

Som una escola amb prestigi i força avançada en la cultura de l’avaluació per a la millora.

Actualment estem adherits al programa d’innovació pedagògica Escola Nova 21.

Participem en l’exitós Pla Educatiu de l’Ajuntament, dels recursos dels Serveis Educatius de Zona i del Taller d’Estudi Assistit.

Comptem amb el suport del Departament Psicopedagògic i d’Orientació (mestres d’educació especial i logopeda, psicòloga i vetlladora) del nostre propi centre, i amb l’assessorament de l’EAP i l’EBAS per l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Col·laboren amb nosaltres l’escola d’anglès Communicate, l’Escola Esportiva Municipal, l’escola de teatre “El Bitxo” i l’empresa “Robotix Penedés” per el projecte de robòtica.

Context escolar

El Claustre s’ha compromès a treballar en equip, participant amb coherència en un projecte comú, consensuat i liderat per l’Equip directiu i l’Equip impulsor d’innovació educativa

L’alumnat que acaba l’educació Primària obté resultats en l’assoliment de les Competències bàsiques excel·lents.

L’estructura organitzativa del centre educatiu està creada en funció del desenvolupament eficaç del seu Projecte educatiu.

El Projecte educatiu també és l’objectiu principal dels recursos –personals, materials i funcionals- que fan possible la seva eficient implementació.

Comptem amb els següents recursos personals: 24 mestres, psicòloga, mestre d’educació especial i logopeda, tècnica d’educació infantil, vetlladora, mestre auxiliar de conversa en anglès, monitoratge d’acollida, de menjador i d’extraescolars.

Disposem d’hores de suport i d’activitats educatives complementàries practicades per l’equip docent a més a més de les hores lectives curriculars, realitzades en horari diari de 9 a 13h i de 15 a 17h.

Comptem amb uns bons equipaments per dur a terme la nostra acció educativa.

Una bona política d’inversions fa que comptem amb uns bons materials didàctics, tecnològics i una bona formació del professorat.

L’eficàcia del treball realitzat pels diferents equips docents és notable –equips de cicle i departaments pedagògics-.

Es valora positivament la coherència en les programacions didàctiques.

La motivació del nostre professorat per la seva tasca, l’ambient de treball i la companyonia arriba a valors d’excel·lència.

El Claustre s’ha compromès a treballar en equip, participant amb coherència en un projecte comú, consensuat i liderat per l’Equip directiu i l’Equip impulsor d’innovació educativa.

L’alumnat que acaba l’educació Primària obté resultats en l’assoliment de les Competències bàsiques excel·lents
24

Mestres