El teatre al cicle inicial

Keep calm and just enjoy the show
1 d'octubre de 2021
Tornen les classes amb l’auxiliar de conversa
26 d'octubre de 2021
Keep calm and just enjoy the show
1 d'octubre de 2021
Tornen les classes amb l’auxiliar de conversa
26 d'octubre de 2021

El teatre al cicle inicial

Fa molts anys que al Col·legi Sant Vicenç es duu a terme el projecte de teatre. El teatre aporta la riquesa d’integrar els diferents aprenentatges, posar-los en relació amb diversos tipus de continguts del currículum i utilitzar-los de forma efectiva. Per això, creiem molt important començar des del cicle inicial per tal de poder potenciar capacitats que són molt útils pel bon desenvolupament dels infants:

  • Viure el cos: l’aprenentatge teatral té present l’individu complet, treballa amb el seu cos, la seva ment i les seves emocions. 
  • Despertar els sentits (sensopercepció): millora la sensibilitat, la recepció i la percepció. 
  • Concentració i atenció: les tècniques teatrals desenvolupen aquests dos aspectes, tot i que són ben diferents: la concentració és excloent perquè ens concentrem en alguna cosa i n’excloem la resta i, en canvi, l’atenció és inclusiva i globalitzadora.  
  • Desenvolupament, entrenament i control d’emocions: en la dramatització es posa en pràctica l’exploració conscient de sentiments i d’estats d’ànim (intel·ligència interpersonal). 
  • Sentiment de grup i interacció social: l’acció d’una persona influeix en l’actuació de la resta, motiu pel qual el teatre esdevé un treball de cohesió. Es pren consciència que la potencialitat creadora del grup és sempre molt superior a la de l’individu i es té el convenciment que el propi projecte de desenvolupament personal no es pot portar a terme si no es compta amb l’altre (intel·ligència interpersonal). 
  • Contingut humà: el motiu bàsic de tota acció dramàtica és només un: la persona en conflicte. 
  • Oralitat: es recupera la paraula i es potencia l’expressió oral.

Aquí teniu algunes imatges dels nens i nenes de primer i segon fent la sessió de teatre.